Tiêu chuẩn HACCP là gì

Tiêu Chuẩn HACCP Là Gì?

Nhà máy Sen Đại Việt cùng với việc được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, cũng được cấp giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP. Bài viết hôm nay, hãy cùng Sen Đại Việt tìm hiểu Tiêu chuẩn HACCP là gì nhé? 1. Tiêu chuẩn…