Tầm nhìn - Sứ mệnh Sen Đại Việt

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn Sen Đại Việt
Sứ mệnh Sen Đại Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Giá trị sản phẩm được cam kết bởi sự hài lòng tuyệt đối của Khách Hàng”

Để duy trì, phát huy tinh thần và giá trị đó, Sen Đại Việt đã đào tạo, định hướng đội ngũ nhân viên, công nhân luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hoá Sen Đại Việt.

Học hỏi, cải tiến không ngừng quy trình chất lượng sản xuất
Áp dụng kỹ thuật và kiến thức sản xuất, sản phẩm tiến bộ
Rèn luyện văn hoá giao tiếp bằng sự thấu hiểu, đồng cảm
Xây dựng văn hoá liên tục và không mệt mỏi

TINH THẦN VÀ TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG