Tầm nhìn - Sứ mệnh Sen Đại Việt

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn Sen Đại Việt
Sứ mệnh Sen Đại Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Giá trị sản phẩm được cam kết bởi sự hài lòng tuyệt đối của Khách Hàng”

Để duy trì, phát huy tinh thần và giá trị đó, Sen Đại Việt đã đào tạo, định hướng đội ngũ nhân viên, công nhân luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hoá Sen Đại Việt.

Học hỏi và cải tiến không ngừng quy trình và chất lượng sản xuất
Áp dụng kỹ thuật và kiến thức sản xuất, sản phẩm tiến bộ

Rèn luyện văn hoá giao tiếp bằng sự thấu hiểu, đồng cảm

Xây dựng văn hoá liên tục và không mệt mỏi

TINH THẦN VÀ TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG