KHÁC BIỆT TỪ CHẤT LƯỢNG

“Công ty vận hành như một đội bóng với mục tiêu cuối cùng là cùng nhau chiến thắng.

Mỗi thành viên trong công ty giống như một cầu thủ trên sân và tất cả cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung của tập thể.”

VĂN HÓA TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

VĂN HÓA CHÍNH TRỰC, MINH BẠCH VÀ LÒNG TRẮC ẨN

VĂN HÓA TRAO QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Khuyến khích mọi người đưa ra quyết định độc lập

Chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và kết quả của chính mình

Hãy suy nghĩ như là một người chủ công ty

VĂN HÓA PHẢN HỒI VÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU

Phản hồi là tôn trọng, lịch thiệp trong môi trường văn phòng

Luyện tập thói quen tiếp nhận các phản hồi ít tiêu cực hơn

Luyện tập thói quen follow-up mọi vấn đề liên quan đến công việc

Coi trọng, đối xử với mọi người đàng hoàng, chuyên nghiệp

VĂN HÓA ‘KHÔNG’

Không nói xấu bất kỳ ai

Không chia bè kết phái

Không chia bè kết phái

Không bắt nạt bất kì ai

Không 'đứng núi này trông núi nọ'

Không đi ngược với sự tử tế

NGUYÊN TẮC VĂN HÓA, ỨNG XỬ TẠI SEN ĐẠI VIỆT

KHỐI VĂN PHÒNG

—//—

Lòng trắc ẩn: Chúng ta tử tế và quan tâm đến tất cả mọi người chúng ta gặp

Trách nhiệm giải trình: Mỗi chúng ta chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và kết quả của mình

Tôn trọng: Chúng ta coi trọng tất cả mọi người và đối xử với mọi người một cách đàng hoàng và chuyên nghiệp

Chính trực: Chúng ta xây dựng niềm tin thông qua các hành động có trách nhiệm và các mối quan hệ trung thực

Làm việc nhóm: Chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn khi chúng ta cộng tác và tất cả cùng làm việc.

KHỐI NHÀ MÁY

—//—

An toàn: Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn và bình an của nhân viên, cộng đồng và môi trường là không thể thiếu trong mọi việc chúng tôi làm

Chất lượng: Chúng tôi luôn đạt được các tiêu chuẩn đã thống nhất và cam kết

Đổi mới: Chúng tôi tạo ra và mang lại giá trị mới cho khách hàng và doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi

Chính trực: Chúng tôi chỉ làm những gì đúng

Làm việc nhóm: Chúng tôi xây dựng giá trị bền vững thông qua việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân