Văn hóa Sen Đại Việt

KHÁC BIỆT TỪ CÁCH VẬN HÀNH

“Ở Sen Đại Việt, công ty vận hành như một đội bóng, với mục tiêu cuối cùng là cùng nhau chiến thắng.

Mỗi thành viên trong công ty giống như một cầu thủ trên sân. Và tất cả cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung của tập thể.”

ĐẾN VĂN HÓA CÔNG TY CHUYÊN NGHIỆP

VĂN HÓA TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM

Mọi người cùng phát triển, tạo nên sự khác biệt dựa trên sự tin tưởng, sự tự do sáng tạo trong công việc. Trách nhiệm người trưởng thành là làm những điều đúng đắn.

VĂN HÓA CHÍNH TRỰC VÀ MINH BẠCH

Từ minh bạch đi đến chính trực & trung thực. Minh bạch trong giao tiếp, định hướng. Minh bạch trong tài chính, trong kết quả làm việc & đánh giá, trong lỗi sai hay thất bại.

TRAO QUYỀN, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Hãy suy nghĩ như một người chủ công ty! Nhân viên được khuyến khích đưa ra quyết định độc lập và chịu trách nhiệm về lời nói, hành động, kết quả của chính mình.

VĂN HÓA PHẢN HỒI VÀ TÔN TRỌNG

Phản hồi là tôn trọng, lịch thiệp trong môi trường văn phòng. Mọi người làm việc tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Luyện tập thói quen follow-up mọi vấn đề công việc.

VĂN HÓA “KHÔNG”, ĐI LIỀN SỰ TỬ TẾ

Các thành viên không đi ngược với sự tử tế, văn minh. Không nịnh nọt, nói xấu ai; không chia bè, kết phái; không bắt nạt bất kì ai. Và không “đứng núi này, trông núi nọ”.

NGUYÊN TẮC VĂN HÓA, ỨNG XỬ TẠI SEN ĐẠI VIỆT

KHỐI VĂN PHÒNG

—//—

01 • Lòng trắc ẩn: Chúng ta tử tế và quan tâm đến tất cả mọi người chúng ta gặp.

02 • Trách nhiệm giải trình: Mỗi chúng ta chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và kết quả của mình.

03 • Tôn trọng: Chúng ta coi trọng tất cả mọi người và đối xử với mọi người một cách đàng hoàng và chuyên nghiệp.

04 • Chính trực: Chúng ta xây dựng niềm tin thông qua các hành động có trách nhiệm và các mối quan hệ trung thực.

05 • Làm việc nhóm: Chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn khi chúng ta cộng tác và tất cả cùng làm việc.

KHỐI NHÀ MÁY

—//—

01 • An toàn: Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn và bình an của nhân viên, của cộng đồng và môi trường là không thể thiếu trong mọi việc chúng tôi làm.

02 • Chất lượng: Chúng tôi luôn đạt được các tiêu chuẩn đã thống nhất và cam kết.

03 • Đổi mới: Chúng tôi tạo ra và mang lại giá trị mới cho khách hàng và doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi.

04 • Chính trực: Chúng tôi chỉ làm những gì đúng.

05 • Làm việc nhóm: Chúng tôi xây dựng giá trị bền vững thông qua việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân.