Văn hóa Sen Đại Việt

VĂN HÓA SEN ĐẠI VIỆT

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TẠI SEN ĐẠI VIỆT

KHỐI VĂN PHÒNG

—//—

01 • Lòng trắc ẩn: Chúng ta tử tế và quan tâm đến tất cả mọi người chúng ta gặp.

02 • Trách nhiệm giải trình: Mỗi chúng ta chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và kết quả của mình.

03 • Tôn trọng: Chúng ta coi trọng tất cả mọi người và đối xử với mọi người một cách đàng hoàng và chuyên nghiệp.

04 • Chính trực: Chúng ta xây dựng niềm tin thông qua các hành động có trách nhiệm và các mối quan hệ trung thực.

05 • Làm việc nhóm: Chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn khi chúng ta cộng tác và tất cả cùng làm việc.

Giá trị văn hóa tại Sen Đại Việt

KHỐI NHÀ MÁY

—//—

01 • An toàn: Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn và bình an của nhân viên, của cộng đồng và môi trường là không thể thiếu trong mọi việc chúng tôi làm.

02 • Chất lượng: Chúng tôi luôn đạt được các tiêu chuẩn đã thống nhất và cam kết.

03 • Đổi mới: Chúng tôi tạo ra và mang lại giá trị mới cho khách hàng và doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi.

04 • Chính trực: Chúng tôi chỉ làm những gì đúng.

05 • Làm việc nhóm: Chúng tôi xây dựng giá trị bền vững thông qua việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân.