Văn hóa Sen Đại Việt

A STANDING-OUT OPERATION

“We aim to promote a work environment that prioritizes teamwork and collaboration.”

A PROFESSIONAL WORK ENVIRONMENT

FREEDOM AND RESPONSIBILITIES

Everyone develops together and makes a difference based on trust and freedom at work.

INTEGRITY, TRANSPARENCY

From transparency to integrity and honesty. Transparency in communication, orientation and finance.

EMPOWERMENT AND ACCOUNTABILITY

To think like a business owner. To encourage people to make independent decisions and take responsibility for one’s own words, actions and results.

FEEDBACK AND MUTUAL RESPECT

Feedback must be respectful and courteous in our office environment. To value everyone and support each other. To form the habit of following up all work-related matters.

“NO” CULTURE

No acts against kindness.

A STANDING-OUT OPERATION

KHỐI VĂN PHÒNG

—//—

01 • Lòng trắc ẩn: Chúng ta tử tế và quan tâm đến tất cả mọi người chúng ta gặp.

02 • Trách nhiệm giải trình: Mỗi chúng ta chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và kết quả của mình.

03 • Tôn trọng: Chúng ta coi trọng tất cả mọi người và đối xử với mọi người một cách đàng hoàng và chuyên nghiệp.

04 • Chính trực: Chúng ta xây dựng niềm tin thông qua các hành động có trách nhiệm và các mối quan hệ trung thực.

05 • Làm việc nhóm: Chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn khi chúng ta cộng tác và tất cả cùng làm việc.

KHỐI NHÀ MÁY

—//—

01 • An toàn: Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn và bình an của nhân viên, của cộng đồng và môi trường là không thể thiếu trong mọi việc chúng tôi làm.

02 • Chất lượng: Chúng tôi luôn đạt được các tiêu chuẩn đã thống nhất và cam kết.

03 • Đổi mới: Chúng tôi tạo ra và mang lại giá trị mới cho khách hàng và doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi.

04 • Chính trực: Chúng tôi chỉ làm những gì đúng.

05 • Làm việc nhóm: Chúng tôi xây dựng giá trị bền vững thông qua việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân.