Truy xuất thông tin Đậu Mix

TTSP Đậu Mix

ĐẬU MIX Davimex là thương hiệu do Sen Đại Việt tạo lập và quản lý, chuyên về các sản phẩm nông sản. Sản phẩm Đậu Mix Davimex là hỗn hợp với 5 loại đậu được tuyển chọn gồm: Đậu Ngự, Đậu Đỏ, Đậu Cúc, Đậu Mắt Ngọc, Đậu Trắng. Mang đến cho người dùng sự…