Sen Đại Việt trao tặng áo mưa cho em

Sen Đại Việt trao tặng “Áo mưa cho em” tại Tháp Mười

Sen Đại Việt được xây dựng và phát triển dựa trên quan điểm “Lợi mình, lợi người và lợi cộng đồng”. Vì vậy, bên cạnh việc chú trọng xây dựng mối quan hệ với khách hàng, nhà đầu tư, cũng như phát triển văn hóa công ty. Sen Đại Việt đặc biệt quan tâm đến…