Sen Đại Việt ký bản ghi nhớ đầu tư nhà máy 1,5 hecta tại Tháp Mười

Sen Đại Việt ký bản ghi nhớ đầu tư nhà máy 1,5 ha tại Tháp Mười

Chọn thủ phủ Đất sen hồng Đồng Tháp làm khu vực sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu; Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt hướng đến khép kín mô hình sản xuất. Để mở rộng và phát triển thị trường, việc đầu tư nhà máy quy mô hơn và hiện đại…