Nhu cầu thuê đất nông nghiệp

Sen Đại Việt thông báo nhu cầu thuê đất nông nghiệp tại Tháp Mười, Đồng Tháp

Thực hiện kế hoạch đầu tư, phát triển kinh doanh và mở rộng vùng nguyên liệu – Giai đoạn: 2023 – 2027; Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt thông báo về nhu cầu thuê đất nông nghiệp của doanh nghiệp như sau: I. NHU CẦU THUÊ ĐẤT 1. Tổng diện tích cần…