Mít Sấy

Mít Sấy

MÍT SẤY – JACKFRUIT CHIPS Với tình yêu, niềm đam mê và khát vọng đưa nông sản Việt Nam vươn ra thế giới thông qua các sản phẩm nông sản chế biến sâu; DAVIMEX ra đời nguyện đóng góp một phần công sức giúp các hộ nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống bằng…

Chuối Sấy

Chuối Sấy

CHUỐI SẤY – BANANA CHIPS Với tình yêu, niềm đam mê và khát vọng đưa nông sản Việt Nam vươn ra thế giới thông qua các sản phẩm nông sản chế biến sâu; DAVIMEX ra đời nguyện đóng góp một phần công sức giúp các hộ nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống bằng…